ЗА УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ

Екипът на Консултативен център „Плиска” работи от 2006г. по програми за допълнителна квалификация на педагогическите кадри. Обученията са авторска разработка и дават възможност за надграждане и обогатяване на професионалния опит и повишаване качеството на работа на педагозите. Представят се подходи и техники, които пряко могат да бъдат приложени в практиката на учителите в училищата и в детските градини.

През учебната година 2014/2015 са обучени над 1200 педагози от училища и детски градини от областите: София, София област, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Перник, Сливен, Враца, Габрово, Русе, и др.

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ
 1. За учители от училища
 2. За учители от детски градини
 3. За ресурсни учители
 1. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩА
  1. Стратегии за мотивиране на учениците
  2. Развиване на социална компетентност за ученици от начален курс
  3. Работа с родители
  4. Тренинг „Анти-стрес” за учители
  5. Преодоляване на конфликти в училище
  6. Подходи за преодоляване на агресията в училище
  7. Професионален стрес и съхранение на учителите
  8. Развиване на екипните взаимоотношения (Team Building)
  9. Подходи за работа с ученици със специални образователни потребности
 2. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
  1. Развиване на социална компетентност
  2. Развиващи игри за деца от детските градини
  3. Тренинг „Анти-стрес” за учители
  4. Методи за работа с деца за управление на агресивно поведение
  5. Подходи за работа с деца със специални образователни потребности
  6. Работа с родители
  7. Професионален стрес и съхранение на учителите
  8. Развиване на екипните взаимоотношения (Team Building)
  9. Интерактивни методи за работа с детска група
 3. ОБУЧЕНИЯ ЗА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ
  1. Развиващи игри за деца със специални образователни потребности
  2. Подходи за работа с деца с нарушение на вниманието и хиперактивност
  3. Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм
  4. Методи за работа с деца с агресивно поведение
  5. Работа с родителите на децата със специални образователни потребности
  6. Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител
  7. Тренинг „Анти-стрес”
  8. Методи за работа с деца с тревожност и страхове

ТАКСА
Такса за един обучаем за модул: 35 лв.
При заявка за две и повече обучения се ползва намаление от 10% - 32 лв. за един обучаем.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Продължителност на всеки от модулите: 8 учебни часа.

Възможност за провеждане на място и изнесено. Датите на провеждане се договорят допълнително.

ФОРМАТ НА ГРУПАТА
Група от минимум 15 участника
Максимален брой участници в една група: 25

МОДЕЛ НА РАБОТА:
Обученията са интерактивни с използване на дискусии, работа в малки групи, ролеви игри, кратка лекция, арт-техники, техники за релаксация и други съвременни методи.

Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

За допълнителна информация и записване:
тел. 02/ 97 97 040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30
e-mail: fsc04@abv.bg