ЗА УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ

Екипът на Консултативен център „Плиска” работи от 2006г. по програми за допълнителна квалификация на педагогическите кадри. Обученията са авторска разработка и дават възможност за надграждане и обогатяване на професионалния опит и повишаване качеството на работа на педагозите. Представят се подходи и техники, които пряко могат да бъдат приложени в практиката на учителите в училищата и в детските градини.

През учебната 2013/2014 година са обучени над 1200 педагози от 92 училища и детски градини от областите: София, София област, Варна, Пловдив, Плевен, Благоевград, Бургас, Сливен, Хасково, Разград, Русе, Враца, Добрич и др.

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ
 1. За учители от училища
 2. За учители от детски градини
 3. За ресурсни учители
 1. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩА
  1. Професионален стрес и съхранение на учителите
  2. Тренинг „Анти-стрес” за учители
  3. Стратегии за мотивиране на учениците
  4. Подходи за преодоляване на агресията в училище
  5. Работа с родители
  6. Подходи за работа с ученици със специални образователни потребности
  7. Развиване на екипните взаимоотношения (Team Building)
  8. Преодоляване на конфликти в училище
 2. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
  1. Професионален стрес и съхранение на учителите
  2. Интерактивни методи за работа с детска група
  3. Развиващи игри за деца от детските градини
  4. Работа с родители
  5. Подходи за работа с деца със специални образователни потребности
  6. Методи за работа с деца за управление на агресивно поведение
  7. Развиване на екипните взаимоотношения (Team Building)
  8. Тренинг „Анти-стрес” за учители
 3. ОБУЧЕНИЯ ЗА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ
  1. Подходи за работа с деца с нарушение на вниманието и хиперактивност
  2. Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм
  3. Методи за работа с деца с агресивно поведение
  4. Методи за работа с деца с тревожност и страхове
  5. Работа с родителите на децата със специални образователни потребности
  6. Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител
  7. Тренинг „Анти-стрес”

I. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩА

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ
по темите:

ПЪРВИ МОДУЛ: ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И СЪХРАНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Цел на тренинга: развиване на умения за справяне с професионалния стрес и “емоционалното прегаряне”. Акценти:

ВТОРИ МОДУЛ: ТРЕНИНГ „АНТИ-СТРЕС” ЗА УЧИТЕЛИ

Цел на тренинга: развиване на умения за овладяване на негативните последици при работа под стрес.
Участниците ще научат как:

ТРЕТИ МОДУЛ: СТРАТЕГИИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Цел на тренинга: запознаване със стратегии и развиване на умения за мотивиране на учениците. Акценти:

ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ: ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Цел на тренинга: запознаване с методи за работа с класа, които ще научат учениците да:

ПЕТИ МОДУЛ: РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Цел на тренинга: усвояване на нови комуникативни модели, които ще дадат възможност на участниците да:

ШЕСТИ МОДУЛ: ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Цел на семинара: развиване на умения за работа с деца със специални образователни потребности (нарушение на вниманието, хиперактивност и тревожност). Акценти:

СЕДМИ МОДУЛ: РАЗВИВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (Team Building)

Цел на тренинга:повишаване на ефективността на екипните взаимоотношения в учителския колектив. Акценти:

ОСМИ МОДУЛ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩЕ

Цел на обучението: развиване на умения за конструктивно решаване на конфликти в училищна среда. Акценти:

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

ТАКСА
Такса за един обучаем за модул: 35 лв.
При заявка за две и повече обучения се ползва намаление от 10%. Такса за един обучаем: 32 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Продължителност на всеки от модулите: 8 учебни часа.

Възможност за провеждане на място и изнесено. Датите на провеждане се договорят допълнително.

ФОРМАТ НА ГРУПАТА
Група от минимум 15 участника
Максимален брой участници в една група: 25

МОДЕЛ НА РАБОТА:
Обученията са интерактивни с използване на дискусии, работа в малки групи, ролеви игри, кратка лекция, арт-техники, техники за релаксация и други съвременни методи.

Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

За допълнителна информация и записване:
тел. 02/ 97 97 040, 0888 67 81 30, 0887 98 33 94
e-mail: fsc04@abv.bg
www.centarpliska.com

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ
по темите:

ПЪРВИ МОДУЛ: ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И СЪХРАНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Цел на тренинга: овладяване на умения за справяне с професионалния стрес и “емоционалното прегаряне”. Акценти:

ВТОРИ МОДУЛ: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕТСКА ГРУПА

Цел на тренинга: усвояване на интерактивни методи за работа с детска група по следните теми:

ТРЕТИ МОДУЛ: РАЗВИВАЩИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Цел на тренинга: представяне на игри даващи възможност да направят работата забавна и стимулираща за децата. Акценти:

ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ: РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Цел на тренинга: усвояване на нови комуникативни модели, които ще дадат възможност на участниците:

ПЕТИ МОДУЛ: ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Цел на семинара: развиване на умения за работа с деца с нарушение на вниманието, хиперактивност, тревожност и др. Акценти:

ШЕСТИ МОДУЛ: МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Цел на тренинга: запознаване с методи за групова работа, които ще научат децата да:

СЕДМИ МОДУЛ: РАЗВИВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (Team Building)

Цел на тренинга:повишаване на ефективността на екипните взаимоотношения в учителския колектив. Акценти:

ОСМИ МОДУЛ: ТРЕНИНГ – АНТИ-СТРЕС ЗА УЧИТЕЛИ

Цел на тренинга: развиване на умения за овладяване на негативните последици при работа под стрес.
Участниците ще научат как:

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

ТАКСА
Такса за един обучаем за модул: 35 лв.
При заявка за две и повече обучения - намаление от 10%. Такса за един обучаем: 32 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Продължителност на всеки от модулите: 8 учебни часа.

Възможност за ПРОВЕЖДАНЕ НА МЯСТО И ИЗНЕСЕНО. Датите на провеждане се договорят допълнително.

ФОРМАТ НА ГРУПАТА
Група от минимум 15 участника
Максимален брой участници в една група: 25

МОДЕЛ НА РАБОТА:
Обученията са интерактивни с използване на дискусии, работа в малки групи, ролеви игри, кратка лекция, арт-техники, техники за релаксация и други съвременни методи.

Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

За допълнителна информация и записване:
тел. 02/ 97 97 040, 0887 98 33 94
0888 67 81 30
e-mail: fsc04@abv.bg
www.centarpliska.com

III. ОБУЧЕНИЯ ЗА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Модул 1. ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ

Акценти:

Модул 2. ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ В ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СФЕРА И АУТИЗЪМ

Акценти:

Модул 3. МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Акценти:

Модул 4. МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ТРЕВОЖНОСТ И СТРАХОВЕ

Акценти:

Модул 5. РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Акценти:

Модул 6. ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И СЪХРАНЕНИЕ НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ

Акценти:

Модул 7. ТРЕНИНГ „АНТИ-СТРЕС”

Цел на тренинга: развиване на умения за овладяване на негативните последици при работа под стрес.
Участниците ще научат как:

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

ФОРМАТ НА ГРУПАТА

МОДЕЛ НА РАБОТА:
Обученията са интерактивни с използване на: дискусии, работа в малки групи, ролеви игри, кратка лекция, арт-техники, техники за релаксация и други интерактивни методи.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ТАКСА

Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

За допълнителна информация и записване:
тел. 02/ 97 97 040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30
e-mail: fsc04@abv.bg
www.centarpliska.com