ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”

Обучителната програма е насочена към психолози, педагози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.
Обученията целят обогатяване на базисните теоретичните познания и развиване практическите умения за работа с деца и семейства.

ДВУДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ

Продължителност 12 учебни часа

Теми:
 1. Подходи за работа с деца с агресивно поведение
 2. Подходи за работа с деца с тревожност и страхове
 3. Интерактивни методи за формиране на адекватна самооценка
 4. Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба
 5. Техники за работа със семейства в криза
 6. Психологическо консултиране при развод в семейството
 7. Методи за работа с деца с психосоматични проблеми

Представяне на модулите

Тема 1. „ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ”

Акценти:

Тема 2. „ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ТРЕВОЖНОСТ и СТРАХОВЕ”

Акценти:

Тема 3. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за ФОРМИРАНЕ на АДЕКВАТНА САМООЦЕНКА”

Акценти:

Тема 4. “МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за ПРЕОДОЛЯВАНЕ на ТЪГА и ЗАГУБА”

Акценти:

Тема 5. “ТЕХНИКИ за РАБОТА със СЕМЕЙСТВА в КРИЗА”

Акценти:

Тема 6. „ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ при РАЗВОД в СЕМЕЙСТВОТО”

Акценти:

Тема 7. „МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ”

Акценти:

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ

Продължителност 6 учебни часа

Теми:
Насочени за работа с деца
 1. Методи за работа с деца с хиперактивност
 2. Техники за работа с деца преживели насилие
 3. Методи за работа с деца за развиване на умения за общуване с връстници
Насочени за работа със семейства
 1. Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца
 2. Използване на системен подход при работа с деца с хиперактивност и агресивно поведение
 3. Нарушена йерархия в семейството
 4. Проблеми при договаряне на ролите
 5. Неясна семейна идентичност
 6. Трудности при въвеждане на правила от родителите
 7. НЛП техники за включване на родителите в процеса на консултиране
 8. Техники за взимане на решение в индивидуалното и семейно консултиране

Представяне на модулите за работа с деца

Тема 1. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ХИПЕРАКТИВНОСТ”

Акценти:

Тема 2. “ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ”

Акценти:

Тема 3. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за РАЗВИВАНЕ на УМЕНИЯ за ОБЩУВАНЕ с ВРЪСТНИЦИ”

Акценти:

Представяне на модулите за работа със семейства

Тема 1. „КОНСУЛТИРАНЕ на СЕМЕЙСТВА при ТРУДНОСТИ в ОБЩУВАНЕТО между РОДИТЕЛИ и ДЕЦА”

Акценти:

Тема 2. „ИЗПОЛЗВАНЕ на СИСТЕМЕН ПОДХОД при РАБОТА с ДЕЦА с ХИПЕРАКТИВНОСТ и АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ”

Акценти:

Тема 3. „НАРУШЕНА ЙЕРАРХИЯ в СЕМЕЙСТВОТО”

Акценти:

Тема 4. “ПРОБЛЕМИ при ДОГОВАРЯНЕ на РОЛИТЕ”

Акценти:

Тема 5. „НЕЯСНА СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ”

Акценти:

Тема 6. „ТРУДНОСТИ при ВЪВЕЖДАНЕ на ПРАВИЛА от РОДИТЕЛИТЕ”

Акценти:

Тема 7. „НЛП ТЕХНИКИ за ВКЛЮЧВАНЕ на РОДИТЕЛИТЕ в ПРОЦЕСА на КОНСУЛТИРАНЕ”

Акценти:

Тема 8. „ТЕХНИКИ за ВЗИМАНЕ на РЕШЕНИЕ в ИНДИВИДУАЛНОТО и СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ”

Акценти:

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

ФОРМАТ НА ГРУПАТА

ТАКСА

ОБУЧИТЕЛИ:
Анета Жечева и Антоанета Христова

Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

За допълнителна информация и записване:
тел. 02/ 97 97 040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30
e-mail: fsc04@abv.bg
www.centarpliska.com