Center Plisca

психологическа помощ и подкрепа

ЕКИПЪТ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”

ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„НАРУШЕНА ЙЕРАРХИЯ в СЕМЕЙСТВОТО”

24 ноември 2018 г. /събота/ 10.00 – 15.30 часа

АКЦЕНТИ:

  • Влияние на характеристиките на семейната система върху йерархията
  • Извеждане на йерархичния модел и граници чрез арт-техника „Семеен пейзаж” (по Д. Арингтън)
  • Изследване на семейната структура с помощта на символи
  • Упражнения за пренареждане на йерархията и очертаване на граници

ЗА КОГО:

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства. 

ВОДЕЩ: Антоанета Христова

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

24 ноември 2018 г. (събота) от 10.00 до 15.30 часа

ТАКСИ:.

  • За индивидуални участници: 35 лв.
  • За представители на организации и институции: 45 лв.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

За информация и записвания:

Тел. 02/97 97 040, 0888 678130, 0887 98 33 94,

fsc04@abv.bg

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България, клон София окръг,

IBAN BG75BPBI79421052307601,

ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване: до 21.11.2018 г.

Местата са ограничени. Работи се в малки групи.