Center Plisca

психологическа помощ и подкрепа

ЕКИПЪТ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”

ВИ КАНИ НА ЛЯТНО ОБУЧЕНИЕ:

„ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСФУНКЦИИ В СЕМЕЙСТВОТО”

4 - 8 юли 2018 (30 учебни часа)


ТЕМИ:

 1. Нарушена йерархия в семейството
 2. Проблеми при договаряне на ролите
 3. Неясна семейна идентичност
 4. Семейно консултиране при повторен брак
 5. Психологическо консултиране на деца с „отсъстващ” родител

ЗА КОГО

Психолози, психотерапевти, социални работници, педагози, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства. 


ОБУЧИТЕЛЕН ЕКИП

Екипът е обучен в съвременни психотерапевтични подходи и методи. Натрупаният през годините опит е използван за създаване и провеждане на поредица от авторски обучения.

Водещи: Анета Жечева, Антоанета Христова


КЪДЕ

Консултативен център „ПЛИСКА”

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)


ТАКСА
 • За индивидуални участници: 175 лв.
 • За представители на организации и институции: 225 лв.

Краен срок за записване: 02.07.2018 г.  Местата са ограничени!


ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:

Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30

fsc.bulgaria@gmail.com

По банков път: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България, клон София окръг,

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

IBAN BG75BPBI79421052307601,

ВIC ВPBIBGSF


НАРУШЕНА ЙЕРАРХИЯ в СЕМЕЙСТВОТО

4 юли 2018 г. /сряда / от 14.00 до 19.00 часа

 • Влияние на характеристиките на семейната система върху йерархията
 • Извеждане на йерархичния модел и граници чрез арт-техника „Семеен пейзаж” (по Д. Арингтън)
 • Изследване на семейната структура с помощта на символи
 • Упражнения за пренареждане на йерархията и очертаване на граници

ПРОБЛЕМИ при ДОГОВАРЯНЕ на РОЛИТЕ

5  юли 2018 г. /четвъртък/ от 10.00 до 15.30 часа

 • Видове роли в семейството и особености при разпределянето им
 • Опознаване на ролевата структура на семейството посредством инсталация „Моят дом”
 • Анализиране на взаимодействието между ролите – психодрама с маски (по Янис Хошино)
 • Партниране при договаряне на ролите чрез използване на метафори

НЕЯСНА СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ

6 юли 2018 г. /петък/ от 10.00 до 15.30 часа

 • Връзка между семейна идентичност, история, сценарии и митове.
 • Използване на визуализация за рефлексия върху семейната идентичност
 • Анализ на разбирането за Ние с фотографии и монотип
 • Конструиращ метод „Семейна готварска книга”

СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ при ПОВТОРЕН БРАК

7 юли 2018 /събота/ от 10.00 до 15.30 часа

 • Измерения на кризата – вярвания, нагласи, граници и др.
 • Изследване и анализиране на предишния опит и очаквания /арт-техника ”Семейна фотография”/
 • Очертаване на граници и разпределяне на ролите /”Семеен танц”/
 • Партниране при договаряне и преструктуриране на семейната система с използване на визуализация и проективна техника “Букет”

 ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ на ДЕЦА с „ОТСЪСТВАЩ” РОДИТЕЛ

8 юли 2018 г. /неделя/ от 10.00 до 15.30 часа

 • Използване на арт-техника и психодрама за преработване на емоции – тъга, гняв, вина
 • Възможности за преодоляване на трудностите при изграждане на идентичност – техника „Марионетка” и др.
 • Структурираща техника за разпределяне на роли и отговорности между възрастните, които се грижат за детето