Center Plisca

психологическа помощ и подкрепа

ЕКИПЪТ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”

ВИ КАНИ НА:

„ИГРОВИ и АРТ-ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА и СЕМЕЙСТВА”

26 и 27 април 2018

АКЦЕНТИ:

 • Техники за индивидуална работа: за развиване на креативност („Сезони”); подпомагащи личностното израстване на децата; за намаляване на страхове и стрес при децата др.
 • Игрови и арт-техники за съвместна работа дете-родител: за изграждане на доверие („Длани”); за структуриране на отношения („Оцвети с любов”, „Сапунени мехури”)и др.
 • Игрови и арт-техники за работа с детска група: за създаване на добър емоционален климат в групата („Червената шапчица”, „Статуи”); за развиване на социална компетентност („Направи крачка напред”, „Каня те за приятел”) и др.
 • Игрови и арт-техники за работа със семейства: подпомагащи семейната идентичност („Семеен парфюм”, „Празник”) за преодоляване на конфликтни ситуации („Покривка”) и др.

ЗА КОГО:

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.

ВОДЕЩ: Анета Жечева

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

ТАКСА:

 • За индивидуални участници: 70 лв.
 • За представители на организации и институции: 90 лв.

ВРЕМЕВА РАМКА:

26.04.2018 /четвъртък/ от 13.00 до 18.00 часа

27.04.2018 /петък/ от 10.00 до 15.30 часа

За информация и записвания:

Тел. 02/9797040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30,

,

www.centarpliska.com

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България, клон София окръг,

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

IBAN BG75BPBI79421052307601,

ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване и внасяне на такси: до 23.04.2018 г. Местата са ограничени. Работи се в малка група.

ЕКИПЪТ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”

ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за РАЗВИВАНЕ на УМЕНИЯ за ОБЩУВАНЕ с ВРЪСТНИЦИ”

12 май 2018

АКЦЕНТИ:

 • Техники за формиране на умения за включване в група - социометрия, ролева игра и др.
 • Използване на приказки за развиване на интерес към себе си и поемане на отговорност за своите постъпки („Старият ми враг”)
 • Техники за преодоляване на трудности в общуването - упражнения, арт-техника „Вълшебните чехли”

ЗА КОГО:

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства. 

ВОДЕЩ: Антоанета Христова

ДАТA НА ПРОВЕЖДАНЕ:

12 май 2018 г. (събота) от 10.00 до 15.30 часа

ТАКСИ:.

 • За индивидуални участници: 35 лв.
 • За представители на организации и институции: 45 лв.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

За информация и записвания:

Тел. 02/97 97 040, 0888 678130, 0887 98 33 94

fsc04@abv.bg

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България, клон София окръг,

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

IBAN BG75BPBI79421052307601,

ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване: до 09.05.2018 г. Местата са ограничени. Работи се в малки групи.