Center Plisca

психологическа помощ и подкрепа

ЕКИПЪТ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”

ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМИТЕ:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ на ДЕЦА при РАЗВОД на РОДИТЕЛИТЕ”

28.09.2018 /петък/ 13.00 – 18.00

АКЦЕНТИ:

 • Реакции на децата в зависимост от възрастта
 • Диагностика и преработване на емоциите чрез игрови техники и психодрама „Вълшебната торбичка”
 • Медитативна техника „Стихии” за осигуряване на защитеност и увереност
 • Стабилизане на „Аз образа” с използване на мандали

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ „КОНСУЛТИРАНЕ на СЕМЕЙСТВОТО при РАЗВОД”

29 – 30.09.2018 /събота и неделя/ 10.00 – 15.30

АКЦЕНТИ:

 • Стадии на развода и етапи на психологическото консултиране (модификация по Kübler-Ross)
 • Арт-техника за осъзнаване на емоциите („Линия на конфликта”)
 • Работа за приемане на раздялата („Писмо до моята съпруга/съпруг”и „Старият таван”)
 • Метод за осмисляне на променената жизнена ситуация и поставяне на нови цели (визуализация „Замък”)
 • Използване на техниката „Колаж на емоциите” за актуализиране и преосмисляне на отношенията в двойката
 • Търсене на вътрешни ресурси за позитивни промени (водене на въображение и арт-техники – „Пеперуда”)

 

 

ЗА КОГО:

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.

 

ВОДЕЩ: Антоанета Христова

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

 

 

ТАКСИ:

За индивидуални участници:

 • За еднодневното обучение: 35 лв.
 • За двудневното обучение: 70 лв.
 • За двете обучения: 90 лв.

 

За представители на организации и институции:

 • За еднодневното обучение: 45 лв.
 • За двудневното обучение: 90 лв.
 • За двете обучения: 120 лв.

 

 

За информация и записвания:

Тел. 02/9797040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30

fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com

 

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ, клон София окръг,

IBAN BG75BPBI79421052307601, ВIC ВPBIBGSF

 

Срок за записване и внасяне на такси: до 25.09.2018 г. Местата са ограничени. Работи се в малка група.