Center Plisca

психологическа помощ и подкрепа

ИНДИВУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПРИ КАКВИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ:

 • Лични кризи, търсене на изход от сложни жизнени ситуации
 • Неувереност в себе си
 • Трудност в установяване на интимни отношения
 • Усещане за обърканост, безизходност, неудовлетвореност от живота
 • Проблеми в общуването с близките и децата
 • Безразличие, загуба на интерес, депресия
 • Постоянна раздразнителност, стрес, тревожност, усещане за безсилие
 • Търсене на цел в живота
 • Преживяване на загуба на близък човек
 • Загуба на работа или неудовлетвореност от настоящата професия, конфликти
 • Загуба на идентичност
 • Трудност при взимане на решения, правене на избори
 • Психосоматични и здравословни проблеми, панически атаки
 • Съхраняване на самоуважението след развод, придобиване на нова жизнена перспектива
 • КАК ПОМАГА ИНДИВИДУАЛНОТО КОНСУЛТИРАНЕ?
  1. Защо именно при психолог? Този въпрос естествено възниква в човека, който търси помощ и подкрепа. Често ни се струва, че във всяка сложна ситуация може да помогне разговора с близък човек, на когото се доверяваме. Или че е важно да се справим сами (независимо от цената). В други ситуации се опитваме да се възползваме от съветите в популярната психологическа литература, списания и форуми.

  Но вариантите на сложните житейски проблеми са много повече, отколкото е нашия и на познатите ни личен опит и не се побират в рамките на готовите препоръки. Когато привичните и общоизвестни начини за решаване на проблемите не помагат е нужно да се потърси консултация с психолог.

  2. С какво започва работата? Първа консултация обикновено е по-скоро за събиране на информация. Разказва се историята на проблема, какви опити за разрешаване са се правили, договаря се целта, начина и продължителността на работата.
  3. Броят на консултациите и тяхната честота могат да бъдат различни и зависят от сложността на проблема, остротата на преживяванията, индивидуалните предпочитания. Често са достатъчни 8 -10 срещи, а в други случаи работата продължава по-голям период от време.
  4. Консултациите обикновено са под формата на разговор, като могат да се включат елементи от арт-терапия, психодрама, НЛП и др. Най-разпространеният мит за психолога е, че той е знае отговорите на всички въпроси и дава съвети. Не - психологът не решава вместо клиента проблемите, а му помага сам да намери нужното и правилното решение.
  В резултат от консултирането клиентът може да постигне:
 • Промяна на живота в желаната посока
 • Вътрешен покой и душевно равновесие
 • Откриване на нови граници на собствените възможности и увереност в тях
 • Развиване на умения за справяне с трудни ситуации
 • За контакти:

  Тел. 02/ 97 97 040

  от понеделник до петък