Center Plisca

психологическа помощ и подкрепа

Център „Плиска” съществува от 2004 година и е специализиран в консултиране и обучение в областта на консултативната психология.

ПРОГРАМИ НА ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”:

Психологически консултации:

 • За деца и техните родители
 • За семейства и двойки
 • Индивидуално консултиране
 • Обучения:

 • За психолози и други специалисти, работещи с деца
 • За учители
 • Тренинги за родители
 • Тренинги за деца
 • Тренинги за личностно развитие
 • ЕКИП

  Представителите на екипа са с над 15 годишен професионален опит в индивидуалното и семейно психологическо консултиране с допълнителна подготовка при водещи специалисти от България, Германия, Австрия, Белгия, САЩ, Гърция, Англия и Русия.

  Нашите специалисти сами разработват и усъвършенстват техниките и методите на консултиране и обучение в съответствие със световната практика и потребностите на клиентите.

  Работи се в тясно сътрудничество с лекари, логопеди, педагози, психотерапевти и други специалисти.

  ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ПСИХОТЕРАПЕВТ В РАБОТАТА СИ:

 • 1. Уважава гледната точка на клиента за проблема
 • 2. Отчита индивидуалния жизнен опит и предпочитания на клиента.
 • 3. Обсъжда само тези аспекти от проблема, за които клиента иска да говори.
 • 4. Спазва златното правило за строга конфиденциалност
 • 5. Вярва във възможностите на човек да се справи с възникналите трудности
 • СТАТУТ

  Център „Плиска” е създаден към Фондация „Социални общности”. Регистрация към ЦРЮЛНЦ № 20050419019, регистрация към АСП № 34-03, лиценз към ДАЗД № 0978.

  АНТОАНЕТА ХРИСТОВА
  Спомням си посланието от една притча, че „за да полетиш ти е нужно пространство, за да размахаш криле” Това отговаря на представата ми за моята роля като терапевт - да осигурявам необходимото пространство за разрешаване на кризи и да давам възможност за развитие на собствения потенциал. Независимо дали става дума за индивидуално или семейно консултиране.
  Това ми разбиране се формираше докато учих консултативна психология в СУ”Св. Климент Охридски”, и най - вече през дългогодишното ми обучение в системен подход и фамилна психотерапия към ПИСЕЛ - член на камарата на тренинг институтите към Европейската Асоциация по фамилна психотерапия.
  Важна стъпка в моето лично и професионално развитие е участието ми в тренинг - група за себепознание и личностово израстване при старши треньора на ПИСЕЛ Румен Георгиев. Така се събуди интересът ми към групова работа с деца и възрастни. Продължавам да се удивявам от силата на груповия процес и колко е значима групата за всеки и как всеки допринася за развитието групата.
  Имам редица специализирани обучения при водещи психотерапевти от Гърция, Испания, Австрия, Израел, Англия, САЩ и др.
  В работата си предимно използвам предимно системен подход, както и елементи от психодрама, арт - терапия, процес – ориентирана терапия , НЛП и др.
  Основните ми интереси и 15 годишен професионален опит са в областта на семейното консултиране, работа с групи, както и обучения на специалисти от помагащите професии. Редовен член съм на професионални организации - Българска асоциация по арт-терапия и Българска асоциация по психотерапия
  Телефони за контакти: 02/97 97 040, 0888 67 81 30
  АНЕТА ЖЕЧЕВА
  За мен … е важен процеса на промени. Харесва ми да бъда свидетел и участник в промените, които настъпват с хората, които са потърсили моята помощ. Промени към по-добро. Вярвам, че всеки човек (възрастен или дете) има сили, познания и опит да се справи с проблемите, пред които е изправен и да намери най-доброто за себе си решение. Виждам своята задача именно в разкриване на тези ресурси, които може би не се виждат, позабравени са или се подценяват. Консултирането помага на човек да се вслуша в себе си, да се огледа наоколо, да оцени ситуацията от друг ъгъл и да направи желаната промяна.
  В работата си се придържам към интегративния и системен подход, които позволяват да се използват именно тези методи на работа, които подхождат за конкретното дете, възрастен или семейство. Използвам също така психодраматични и арт-техники, приказки и метафори в консултирането.
  Базисното си образование съм получила в Софийски университет и в Нов български университет. Специализирала съм в областта на психологическото консултиране на деца и семейства. Имах възможност да се обучавам при водещи специалисти от Англия, Австрия, Германия Белгия и Русия. Имам мастерска степен по NLP – DHE към Института по невро-лингвистично програмиране. Член съм на Българската Асоциация по Транзакционен анализ.
  Телефони за контакти: 02/97 97 040, 0887 98 33 94